Wat is arbobeleid?

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbobeleid heeft als doel de gezondheidsrisico’s en het ziekteverzuim in het bedrijf te verminderen, en re-integratie na ziekte te bevorderen.