Mag een werkgever zelf invulling geven aan de Arbowet?

De Arbowet schrijft niet voor hoe werkgevers de vastgestelde normen moeten naleven. Bedrijven kunnen dit vastleggen in een arbocatalogus. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden.