Hoe hoog zijn de boetes die ik kan krijgen en op grond van welke wetgeving?

Hoogte boete + wet
Soort Hoogte boete Artikel
RI&E ontbreekt Max. € 4500,- Artikel 5, eerste lid, van de Arbowet (RI&E)
PvA ontbreekt

Max. € 3.000,-

Artikel 5, derde lid, van de Arbowet (PvA)
Basiscontract Max. € 3.000,- voor het ontbreken van een basiscontract. Of maximaal € 750,- als het basiscontract geen omschrijving bevat van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de advisering bij de begeleiding van zieke werknemers. Artikel 14, vierde lid, van de Arbowet (Basiscontract)

Het normbedrag wordt aangepast naar bedrijfsgrootte, zie hieronder de verdeling:

Percentage normbedrag
Aantal werknemers Percentage
Minder dan 5 werknemers 10 procent
5 tot en met 9 werknemers 20 procent
10 tot en met 39 werknemers 30 procent
40 tot en met 99 werknemers 50 procent
100 tot en met 249 werknemers 60 procent
met 250 tot en met 499 werknemers 80 procent