Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden

Het klachtenformulier moet u gebruiken als u een klacht wilt indienen over het bedrijf waar u zelf werkt of over een ander bedrijf dat de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsbescherming niet naleeft en het niet mogelijk blijkt de problemen binnen het bedrijf in redelijk overleg op te lossen.

Welke klachten kunt u indienen bij de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW kan alleen meldingen inĀ behandeling nemen die betrekking hebben op deĀ wetgeving waarop de Inspectie SZW toezicht houdt.

Wie kunnen een klacht indienen?

Werknemers, leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en ook vakbonden of derden kunnen klachten indienen.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar: