Transport en logistiek

Het programma Transport en Logistiek heeft als focus een transport- en logistieksector zonder oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en zonder misbruik van werknemers door onderbetaling, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting en/of de inzet van schijnconstructies.

Door de grote opdrachtgevers in de pakketbezorging te confronteren met wat er zich binnen hun keten afspeelt, wil de Inspectie druk uitoefenen zodat zij uiteindelijk alleen met eerlijke bedrijven in zee gaan. De Inspectie is in 2020 met deze strategie gestart. Die krijgt in 2021 een verder vervolg door met de vijf grootste pakketbezorgdiensten het gesprek aan te gaan, te signaleren wat de Inspectie aantreft en hen aan te zetten tot betere interne beheersprocessen.

Opdrachtgevers (onder wie particulieren) voor verhuizingen focussen zich vooral op de prijs en hebben onvoldoende zicht op met wie ze in zee gaan. Dit kan leiden tot oneerlijk en onveilig werk. Uit analyses van de arbeidsomstandigheden blijkt dat risico’s op arbeidsongevallen zich vooral voordoen rondom het laden en lossen (beknelling, vallen van hoogte). De Inspectie wil met het uitvoeren van inspecties en andere interventies de kennis van de gevaren en risico’s onder werkgevers en werknemers vergroten.

Bij de aanpak van schijnconstructies in het internationale wegvervoer gaat de Inspectie met de ILT onderzoek doen naar (internationaal) transport over de weg in Nederland. De samenwerking richt zich op ondernemingen die chauffeurs in Nederland inzetten, terwijl gedaan wordt alsof ze vanuit het EU-land rijden waar zij formeel een arbeidsovereenkomst hebben. De risico’s op onderbetaling en overtreding van rij- en rusttijden zijn in dat geval relatief groot en beïnvloeden ook de verkeersveiligheid. Doelen van het gezamenlijke project zijn verbetering van de informatiepositie en het uitvoeren van onderzoek naar mogelijke overtreders. Ook ontwikkelt het programma een werkwijze om verboden of ongewenste schijnconstructies in het goederenvervoer aan te pakken of aan te kaarten bij andere partijen.