Eerlijk werk in 2020

De komende jaren zet de Inspectie SZW stevig in op het bestrijden van oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een groot deel van de extra middelen die in het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld wordt hieraan besteed. Doel is de inspectiedekking op dit terrein in 2023 te verdubbelen.  

Inspecteurs komen te vaak situaties tegen waarbij in ieder geval sprake is van (zeer) slecht werkgeverschap en mogelijk van arbeidsuitbuiting in strafrechtelijke zin. Vanuit een integrale risicoanalyse heeft de Inspectie de belangrijkste thema’s en sectoren benoemd waar de aanpak van oneerlijk werk moet worden geïntensiveerd. Het gaat daarbij om de aanpak van schijnconstructies en arbeidsuitbuiting en de aanpak in de sectoren bouw en infrastructuur, transport en logistiek, uitzendbureaus en agrarisch en groen. Andere sectorprogramma’s blijven gelijk qua capaciteitsinzet voor eerlijk werk of groeien in beperkte mate.

Foto van visverwerker met de tekst voor alle uren betaald worden das pas eerlijk
Social media campagne Inspectie SZW: #Daspaseerlijk

Programma's eerlijk werk

De programma’s die zich op eerlijk werk richten hebben allemaal - in meer of mindere mate - de volgende doelen:

  • Het aanpakken van misstanden ten behoeve van de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
  • Het blootleggen van mechanismen op de arbeidsmarkt ten behoeve van signalering en een gerichte aanpak van misstanden;
  • Het bevorderen van eerlijke beloning en bewustzijn daarover bij werkenden;
  • Het bevorderen van goed opdrachtgeverschap t.b.v. de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.