Industriële arbeid

In de industrie is sprake van relatief veel arbeidsongevallen, waarbij onveilige machines of het onveilige gebruik daarvan een belangrijke oorzaak lijken. Naast dit verhoogde risico op ongevallen zijn er ook risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en lawaai.

Het programma signaleert dat er sprake is van een gebrekkige veiligheidscultuur. Daarnaast zijn er allerlei risico’s op het terrein van arbeidsmarktfraude, zoals onderbetaling - bij met name buitenlandse arbeidskrachten en uitzendkrachten - en te lange arbeidstijden. Ook illegale arbeid komt voor.

Afvalverwerking

In 2020 besteedt het programma Industriële arbeid uitgebreid aandacht aan de afvalverwerkende industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Het programma streeft naar verbetering van de arbeidsveiligheids- en gezondheidscultuur in deze sectoren door preventie en samenwerking met brancheorganisaties en andere stakeholders. Daarnaast wordt er ingezet op preventie van ongevallen, de reductie van blootstelling aan ziekmakers en een versterking van eerlijk werk in de sector. De focus is met name gericht op de bescherming van kwetsbare groepen, zoals jongeren met leer-werkcontracten en uitzendkrachten.

De aanpak van het programma Industriële arbeid bestaat uit een mix van verkenningen, wetenschappelijk onderzoek, inspecties, stakeholderbeïnvloeding en samenwerking met branchepartijen en (nalevings)communicatie. Op het gebied van gevaarlijke stoffen werkt het programma samen met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen.