Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor mensen met en zonder betaalde baan. De Inspectie richt zich bijvoorbeeld op:

  • Werknemers die minder betaald krijgen dan het minimumloon.
  • Werknemers die onder slechte omstandigheden of te lang moeten werken.
  • Werknemers die last hebben van intimiderende managers of pestende collega’s.
  • Bedrijven die werknemers zonder werkvergunning in dienst hebben, of hen bemiddelen.
  • Bedrijven die te weinig weten over de risico’s van gevaarlijke stoffen.
  • De omstandigheden van uitkeringsgerechtigden (tijdige uitbetaling van hun uitkering en ondersteuning bij het zoeken naar werk).
  • Inspanningen van gemeenten om uitkeringsfraude tegen te gaan.