Boetebedragen bij overtreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Voor werkgevers uit EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werkgevers verplicht zijn bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken.

Boete voor werkgever die niet voldoet aan administratieve verplichtingen

Een buitenlandse werkgever moet voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Een werkgever die niet aan de administratieve verplichtingen uit de WagwEU voldoet riskeert een boete. De hoogte van de boetebedragen zijn opgenomen in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Boeteverhogende omstandigheden en redenen om de boete te verminderen

In de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie zijn situaties opgenomen op grond waarvan de boete met 50% verhoogd wordt. Ook kan op grond van deze Beleidsregel en hierin vermelde specifieke situaties de boete worden gematigd (=verminderd) met 25%, 50% of 75%.

Verlaagde boetes voor natuurlijke personen

In geval van een natuurlijk persoon wordt de boete verlaagd met 50%.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de mogelijke hoogte van een boete raden wij u aan de Beleidsregel boeteoplegging WagwEU te raadplegen.