Eindrapport Inspectiebrede Risicoanalyse 4.0

In dit rapport presenteert de Inspectie SZW haar nieuwe inspectiebrede risicoanalyse, versie 4.0. Deze is uitgevoerd ten behoeve van keuzes in de meerjarenprogrammering voor de periode 2019-2022.