Waarom publiceert de Inspectie SZW haar inspectieresultaten?

Met ingang van 1 januari 2016 publiceert de Inspectie SZW haar inspectieresultaten. Zij doet dit op basis van de wetgeving Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).