Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stil gestaan bij ‘decent work’. De dag is in het leven geroepen door de internationale vakbeweging en bestaat sinds 2008.

Voor de Inspectie SZW is de 'World Day for Decent Work' aanleiding om aandacht te vragen voor fatsoenlijk werk in ons land. Met correcte lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Fatsoenlijk en eerlijk werk is de norm in Nederland.

Lees hoe verschillende branchorganisaties en vakbonden hierover denken.