Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Werkstress, oftewel psychosociale arbeidsbelasting (PSA), komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van PSA en manieren om dit te voorkomen. De Inspectie SZW spoort werkgevers daarom aan hun PSA-beleid op orde te krijgen. In 2019 lag de nadruk op young professionals. In 2020 ligt de nadruk op jonge ouders. Met een online campagne wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht bij werkgevers.

Werkstress onder millennials en jonge ouders

Stress op het werk is veroorzaker van de meest voorkomende beroepsziekten. Jonge werknemers willen zich aan het begin van hun carrière vaak bewijzen en nemen overwerken en subtiele pesterijen soms op de koop toe. Onder deze werknemers bestaat dan ook een stijgende lijn in de uitval als gevolg van PSA (TNO arbeidsmonitor). Ook voor ouders met jonge kinderen kan de combinatie van zorg en werkdruk soms zwaar zijn. Beleidsinvesteringen om PSA te voorkomen hebben positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers, op de korte én lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

Heeft jouw organisatie haar PSA-beleid op orde?
Check het zelf via werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl 

PSA 2019: Young Professionals

School voor praktijkonderwijs De Baander

Werkstress helemaal uitbannen? Daar gelooft directeur Martijn van Elreren, directeur van de school voor praktijkonderwijs De Baander niet in. ‘We leven in een drukke en dynamische wereld; werkdruk hoort er nu eenmaal een beetje bij. De kunst is daar goed mee om te gaan, door open te staan voor gesprekken over stressfactoren en ze samen aan te pakken' Lees meer over de aanpak van De Baander.

Accountants- en adviesbureau PwC

Accountants- en adviesbureau PwC wil minder stress voor zijn mensen. Ze hebben het beleid de afgelopen jaren onder de loep genomen en aangescherpt. "Het laatste wat we vragen van onze werknemers is dat ze zich overwerken", geeft Casper van Leeuwen, Director of Human Capital bij PWC. Zo is er bijvoorbeeld een tijd-voor-tijd regeling gedurende de werkweek.  Lees meer over de aanpak van  PwC.

Verdiepend onderzoek PSA young professionals

De Inspectie SZW heeft een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder jonge professionals.