Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) Young Professionals

Werkstress (Psychosociale Arbeidsbelasting, ook wel PSA) komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van PSA en manieren om dit te voorkomen. De Inspectie SZW spoort werkgevers daarom aan hun PSA-beleid op orde te krijgen en legt de nadruk op young professionals. Jonge werknemers willen zich aan het begin van hun carrière vaak bewijzen en nemen overwerken en subtiele pesterijen soms op de koop toe.

Heeft jouw organisatie haar PSA-beleid op orde?
Check het zelf via werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl

School voor praktijkonderwijs De Baander

Werkstress helemaal uitbannen? Daar gelooft directeur Martijn van Elreren, directeur van de school voor praktijkonderwijs De Baander niet in. ‘We leven in een drukke en dynamische wereld; werkdruk hoort er nu eenmaal een beetje bij. De kunst is daar goed mee om te gaan, door open te staan voor gesprekken over stressfactoren en ze samen aan te pakken' Lees meer over de aanpak van De Baander.

Accountants- en adviesbureau PwC

Accountants- en adviesbureau PwC wil minder stress voor zijn mensen. Ze hebben het beleid de afgelopen jaren onder de loep genomen en aangescherpt. "Het laatste wat we vragen van onze werknemers is dat ze zich overwerken", geeft Casper van Leeuwen, Director of Human Capital bij PWC. Zo is er bijvoorbeeld een tijd-voor-tijd regeling gedurende de werkweek.  Lees meer over de aanpak van  PwC.