Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

"Ondernemerschap in de land- en tuinbouw is een vak apart. Boeren en tuinders produceren niet alleen gezond voedsel, een breed assortiment groen en een aantrekkelijk landschap. Zij staan midden in de maatschappij en dragen bij aan oplossingen van meerdere maatschappelijke vraagstukken. Denk aan klimaatverandering, maar ook aan de leefbaarheid van het platteland, dierenwelzijn, plantgezondheid, ruimtelijke ordening en duurzame energieopwekking. Daarnaast zijn boeren en tuinders ook werkgevers. Goed werkgeverschap is dan ook een belangrijk thema van LTO Nederland. De land- en tuinbouw biedt mooi, eerlijk en veilig werk met veel persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. En die moeten we koesteren.
Al jaren wordt er geïnvesteerd in goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er een fonds voor arbeidsmarkt, een pensioenfonds, zijn er scholingsconsulenten, is er een eigen arbodienst en kenniscentrum duurzame inzetbaarheid, een mobiliteitscentrum en een Werkgeverslijn voor alle aangelegenheden rondom het werkgeverschap. Goed werkgeverschap is voor boeren en tuinders van groot belang. Dit kan dan ook niet alleen vanuit de betrokken organisaties en instanties worden gegarandeerd. Daar hebben we de boeren en tuinders bij nodig en dat zullen wij overal benadrukken."

Ga naar de website van LTO Nederland.