Extra aandacht voor thuiswerkende jonge werknemers

Door de coronacrisis wordt een groot deel van de Nederlandse bevolking gedwongen om thuis te werken. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de mensen die nu meer thuiswerken dat vaker wil blijven doen. Toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan leiden tot meer stressklachten, een verschijnsel dat bekend staat als ‘technostress’. Jonge werknemers en werkgevers lijken nog weinig inzicht te hebben in de oorzaken en gevolgen hiervan.

De Inspectie SZW kijkt samen met andere betrokken partijen naar mogelijke oplossingen. Lees meer informatie over het onderzoek en het voorkomen van technostress.