Bestrating: vooruitgang, maar ruimte voor verbetering

2014 liet een verbetering zien in de arbeidsomstandigheden van werknemers die werken in de bestrating. Wel is er nog veel ruimte voor verdere verbetering. Dit concludeert de Inspectie SZW. In 2014 voerde ze 129 inspecties uit bij bestratingswerkzaamheden.

Bedrijven in de bestratingsbranche voeren steeds meer werkzaamheden mechanisch uit. Daardoor lopen werknemers minder risico op lichamelijke klachten. In 2014 trof de Inspectie bij 39% van de inspecties handmatig straten aan, in 2010 was dit nog 49%. Werknemers voeren nog altijd werk handmatig uit, dat ook mechanisch gedaan kan worden. Het percentage kan dus omlaag.

Opdrachtgevers doen nog niet genoeg

Het blijkt dat opdrachtgevers in nog niet voldoende doen om het werk veilig te maken. Bij het uitschrijven van de opdracht moet een opdrachtgever de arbeidsrisico’s van het ontwerp in kaart brengen, waaronder het risico van aanrijdingen bij werk aan de weg. Ook kan een opdrachtgever eisen dat een aannemer zijn werknemers veilig laat werken, bijvoorbeeld door handmatig straten niet toe te staan. Tot nu toe zijn opdrachtgevers zich nog niet voldoende bewust van hun rol bij het zorgen voor veilige werkomstandigheden.

Meerjarenprogramma

De Inspectie SZW schrijft dit jaar een nieuw meerjarenprogramma voor de grond-, weg en waterbouw. Daarbij bekijkt de Inspectie samen met partijen uit het werkveld hoe de arbeidsomstandigheden in de sector verder kunnen verbeteren.