Europese regels voor chemische stoffen niet allemaal even goed nageleefd

De geïnspecteerde bedrijven hebben voldaan aan de verplichting om hun chemische stoffen en preparaten te registreren. Op het punt van veiligheidsinformatiebladen en de aanwezigheid van ernstige zorgstoffen in producten kunnen bedrijven nog het nodige verbeteren. Dat blijkt uit inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), en de Inspectie SZW naar de naleving van Europese regels voor chemische stoffen.

De ILT, NVWA en ISZW maken ieder jaar een rapportage over de naleving van de Europese regels voor de registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen (REACH) en indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (EU-GHS). Het Staatstoezicht op de Mijnen en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties vinden plaats bij producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, preparaten en voorwerpen.

Registratie van chemische stoffen

Alle bedrijven die in 2012 geïnspecteerd zijn, hebben hun chemische stoffen geregistreerd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA). In 2011 overtrad 11% van de bedrijven op dit punt de regels, in 2010 was dit zelfs 30%. De kwaliteit van de informatie die bedrijven bij de registratie aanleveren is niet onderzocht, dat doet het ECHA. 

Veiligheidsinformatiebladen

Uit de inspecties bleek ook dat de kwaliteit van de verplichte informatiebladen te wensen overlaat. Dit zijn bijsluiters met informatie over de risico’s en het gebruik van de betreffende chemische stof. Meer dan de helft van de onderzochte producenten, importeurs en distributeurs had deze verplichte informatievoorziening niet op orde.
Vooral eindgebruikers en kleinere bedrijven die verf- was- en schoonmaakmiddelen maken, houden zich nog niet goed aan de regels. Deze bedrijven hebben vaak onvoldoende kennis van en ervaring met het goed indelen en etiketteren van gevaarlijke stoffen, werken met verouderde Veiligheidsinformatiebladen of gebruiken informatie uit de bijsluiters niet bij hun arbobeleid. De inspectiediensten zullen komend jaar doorgaan met de inspecties en tevens in gesprek gaan met brancheorganisaties, vakverenigingen en arbodiensten om te kijken wat zij kunnen doen om de naleving van bedrijven op dit punt te verbeteren.
 

Gevaarlijke stoffen

De inspectiediensten hebben ook gekeken of bedrijven zich houden aan de regels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in hun producten. Bij dit onderzoek bleek ondermeer dat in veel producten van zachtgemaakt PVC weekmakers zitten die daarin verboden zijn (speelgoed) of waarvan de aanwezigheid gemeld had moeten worden aan bedrijven die de producten zoals snoeren en tassen afnemen.
Ernstige zorgstoffen en verboden stoffen worden vooral aangetroffen in producten uit het buitenland. Het is daarom belangrijk dat importeurs goed op de hoogte zijn van de regels voor gevaarlijke stoffen in producten. Brancheorganisaties zouden hierover ook meer voorlichting kunnen geven.