Inspectie SZW gebruikt het Ondernemingsdossier in Rubber- en Kunststofindustrie

Ondernemers uit de Rubber- en Kunststofindustrie die gebruik maken van het Ondernemingsdossier kunnen hiermee bij reguliere inspecties met een document aantonen dat zij voldoen aan de voor hen geldende wetten en regels. Hierdoor neemt de regeldruk voor de ondernemer af en is het voor de Inspectie SZW mogelijk gericht daar te controleren waar de risico’s het grootst zijn.

Inspectie SZW en de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie hebben begin april afspraken gemaakt om in deze sector het Ondernemingsdossier als instrument  voor reguliere inspecties te gebruiken. Een belangrijk speerpunt in deze eerste fase is de controle op het gebruik van Gevaarlijke Stoffen. De komende maanden worden hier nieuwe onderwerpen aan toegevoegd en wordt het betreffende Ondernemingsdossier verder uitgebouwd.

Het Ondernemingsdossier is een initiatief van het bedrijfsleven en overheden samen. Het is een nieuw instrument voor ondernemers om de naleving van regels zo goed mogelijk te organiseren en het vereenvoudigt het toezicht. De Inspectie SZW is de eerste rijksinspectie die het Ondernemingsdossier een belangrijke rol bij de controle in de rubber- en kunststofbranche geeft. Ook de horeca- en de recreatiesector zijn al ver met de introductie van het Ondernemingsdossier, dat inmiddels wordt gebruikt in meer dan 3000 bedrijven.