Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.

Tweets @InspectieSZW

Inspectie SZW @InspectieSZW

Wanneer moet u een ongeval melden? Als werkgever bent u verplicht een #arbeidsongeval te melden wanneer er sprake is van een dodelijke afloop, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel. Ook wanneer dit pas later blijkt. Bekijk de animatie op inspectieszw.nl/melden/arbeids… pic.twitter.com/atmeo2CSH6

15 uur geleden
Inspectie SZW @InspectieSZW

Uw medewerkers kunnen – vaak ongemerkt – gezondheidsrisico’s lopen, wanneer zij bij hun werk blootstaan aan kwartsstof. Een echte #sluipmoordenaar. Controleer of er in uw bedrijf gezond en veilig wordt gewerkt: bit.ly/2IQr4Px #gezondwerken #veiligewerken pic.twitter.com/U3TnSj3H5a

19 uur geleden
Inspectie SZW @InspectieSZW

Werknemers met een laag inkomen of flexibele baan hebben te maken met fysieke belasting. Werknemers in vaste banen, met hogere lonen melden juist vaker gevaarlijk werk en psychosociale arbeidsbelasting. Meer weten? Download de staat van #eerlijkwerk op inspectieszw.nl/campagnes/worl… pic.twitter.com/AiI0vuRAWJ

1 dag geleden
Volg @InspectieSZW