1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Toezicht en handhaving 
  4. Handhaving en sancties

Handhaving en sancties

‘Hard waar het moet, zacht waar het kan’

Met haar handhavingsactiviteiten ziet de Inspectie SZW er op toe dat werkgevers, organisaties, werknemers en burgers zich aan de verschillende wetten en besluiten op het terrein van werk en inkomen houden. Het motto dat de inspectie daarbij hanteert is: 'hard waar het moet, zacht waar het kan'. Dat betekent dat in sectoren, bedrijven en organisaties waar de risico's hoog zijn en/of de wet slecht wordt nageleefd, vaker wordt geïnspecteerd/gecontroleerd en waar nodig hard wordt opgetreden.
Sectoren, bedrijven en organisaties waar de risico’s laag zijn en de wet goed wordt nageleefd zullen in principe niet door de inspectie worden bezocht (de zogeheten ‘inspectievakantie’). Uitzonderingen hierop vormen onderzoeken naar ernstige arbeidsongevallen, klachten, meldingen en tips.

Sancties

Als de Inspectie SZW overtredingen tegenkomt, legt zij sancties op. De zwaarte en het soort sanctie hangt af van de aard en ernst van de overtreding en van de overtreden wetgeving.

Meer informatie