Inspectie SZW - Homepage

Uitgelicht

Melden van arbeidsuitbuiting

Melden van arbeidsuitbuiting

Waar kan ik arbeidsuitbuiting melden? Gevallen van arbeidsuitbuiting kunt u melden bij de Inspectie SZW. Ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.

Melden en aanvragen

Melden en aanvragen

Telefonisch of digitaal melden van arbeidsongevallen, klachten, tips, kennisgevingen, fraude en arbeidsuitbuiting. Aanvragen ontheffingen.

Nieuws

Werkzaamheden op tankschepen nog niet veilig en gezond genoeg

23-10-2014

De Inspectie SZW heeft bij 135 van de 190 geïnspecteerde tankschepen, waar onderhoudswerkzaamheden werden verricht, overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen...

Inspectie SZW gaat gericht controleren op kwartsstof

22-10-2014

De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers. Gerichte controles vorig jaar hebben...

Meer nieuws

Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.


Jaarplan en Meerjarenplan 2015-2018
Veilig werkt beter 2014