Inspectie SZW - Homepage

Ernstig ongeval? Melden!

Meld een ernstig arbeidsongeval direct via 0800-5151. Lees meer over deze meldingsplicht.

Uitgelicht

Jubileum toezicht op arbeid

Jubileum toezicht op arbeid

2015: 125 jaar Rijkstoezicht op arbeid! Lees de verhalen en bekijk de beelden op de jubileumwebsite.

Publicatie over straling

Publicatie over straling

Gezond en veilig werken met ioniserende straling: nieuwe publicatie wijst u de weg.

Nieuws

Misstanden bij uitzendbureau in Eindhoven

02-10-2015

Bij een kippenboutuitbener in Eindhoven worden de werknemers mogelijk onderbetaald en werken ze vermoedelijk meer uren dan toegestaan is. De werknemers zijn in dienst...

Samenwerkend Toezicht Jeugd: Calamiteitenonderzoek Amsterdam openbaar

21-09-2015

De samenwerkende jeugdinspecties onderzochten hoe bij enkele calamiteiten in Amsterdam de betrokken partijen met elkaar zorg en ondersteuning boden aan een gezin, en...

Inspectie SZW pakt te hoge werkdruk aan

16-09-2015

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan...

Meer aandacht nodig voor arbeidsomstandigheden in glastuinbouw

15-09-2015

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groente- en sierteeltbedrijven. Bij circa tweederde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De...

Meer nieuws

Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

telefoon

Ernstig ongeval? Melden!

Meld een ernstig arbeidsongeval direct via 0800-5151. Lees meer over deze meldingsplicht.

Melden en aanvragen

Uitbuiting, fraude of criminaliteit melden? Ontheffing aanvragen? Of heeft u een klacht of tip? Ga naar Melden en aanvragen.