Inspectie SZW - Homepage

Uitgelicht

Sluit af met een hekje

Sluit af met een hekje

In de bouw zijn veel valongelukken. Werkt u op hoogte? Veiligheid eerst! Kijk op sluitafmeteenhekje.nl

Jubileum toezicht op arbeid

Jubileum toezicht op arbeid

2015: 125 jaar Rijkstoezicht op arbeid! Lees de verhalen en bekijk de beelden op de jubileumwebsite.

Nieuws

Inspectie SZW beboet leidinggevenden

31-03-2015

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was...

Meer aandacht nodig voor agressie bij publieksbalies

19-03-2015

De Inspectie SZW constateert nog veel overtredingen op het agressiebeleid van woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders. Bij de gemeenten constateert de Inspectie veel...

Meer nieuws

Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

telefoon

Ernstig ongeval? Melden!

Meld een ernstig arbeidsongeval direct via 0800-5151. Lees meer over deze meldingsplicht.

Contact

Uitbuiting, fraude of criminaliteit melden? Ontheffing aanvragen? Of heeft u een klacht of tip? Ga naar Contact.