1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Arbeidsomstandigheden 
  4. Veiligheid en gezondheid 
  5. Gevaarlijke stoffen 
  6. Kankerverwekkende stoffen

Kankerverwekkende stoffen

Kankerverwekkende stoffen: ernstige risico's voor de gezondheid

Werken met kankerverwekkende stoffen kan ernstige risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Regels over het werken met deze stoffen staan in het Arbobesluit. Er mag pas - onder voorwaarden - met kankerverwekkende stoffen worden gewerkt, als is aangetoond dat er geen vervanging mogelijk is. Als dat inderdaad niet mogelijk is, moeten er adequate maatregelen worden genomen om werknemers doeltreffend tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te beschermen.

Meer informatie