1. Home 
  2. Contact 
  3. Melden en aanvragen 
  4. Melding ernstig arbeidsongeval

Melding ernstig arbeidsongeval

Dit formulier kunt u gebruiken als u een melding van een ernstig arbeidsongeval wilt doorgeven. Onder ‘ernstig’ wordt verstaan arbeidsongevallen die geleid hebben tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname.

Is het slachtoffer overleden of in levensgevaar?
Geef dan direct het ongeval telefonisch door via: 0800 – 5151.
Desgewenst kunt u via dit nummer ook andere meldingsplichtige ongevallen doorgeven.
Op het meldingsformulier moeten vragen beantwoord worden, lees eerst deze toelichting om te zien welke gegevens gevraagd worden.

Naar formulier 

Meer informatie