1. Home 
  2. Contact 
  3. Melden en aanvragen 
  4. Melding ernstig arbeidsongeval

Melding ernstig arbeidsongeval

Dit formulier kunt u gebruiken als u een melding van een ernstig arbeidsongeval wilt doorgeven. Onder ‘ernstig’ wordt verstaan arbeidsongevallen die geleid hebben tot overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname.

Is het slachtoffer overleden of in levensgevaar?
Geef dan direct het ongeval telefonisch door via: 0800 – 5151.
Desgewenst kunt u via dit nummer ook andere meldingsplichtige ongevallen doorgeven.

Naar formulier (Let op: Als u gedurende 30 minuten het formulier niet gebruikt, dan wordt het afgesloten).

Meer informatie