Vleesverwerkende industrie

De Inspectie SZW voert  controles uit in de vlees- en pluimvee verwerkende industrie. Op deze pagina vindt u meer informatie over eerlijk, gezond en veilig werken.  

RI&E en plan van aanpak

U bent verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen. U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook geeft u in een plan van aanpak aan welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s tegen te gaan.

Steunpunt RI&E helpt bij het opstellen van een verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook op Arboportaal.nl is meer informatie te vinden.  

Coronamaatregelen

Ieder bedrijf moet het risico op besmetting met het coronavirus, en de manier waarop de werkgever dit risico beheerst opnemen in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Bekijk meer informatie over coronamaatregelen op onze website en Arboportaal.nl.

Werkt u met uitzendkrachten?

In de vlees- en pluimvee verwerkende industrie werken veel uitzendkrachten. Wanneer u werkt met uitzendkrachten dan bent u er samen met het uitzendbureau verantwoordelijk voor dat volgens de wet- en regelgeving wordt gewerkt. In de Checklist werken met uitzendbureaus ziet u waar u op moet letten bij het werken met uitzendkrachten.

Lees meer informatie over arboregels voor uitzendkrachten of ga naar Arboportaal.

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken? Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Aan het eind krijgt u een handig overzicht met al uw verbeterpunten