Industriële arbeid

De Inspectie SZW signaleert  een gebrekkige veiligheidscultuur in de industrie. Er vinden relatief veel arbeidsongevallen plaats.

Belangrijke oorzaken en risico's arbeidsongevallen

  • Onveilige machines of onveilig gebruik van machines;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Psychosociale arbeidsbelasting;
  • Fysieke belasting;
  • Lawaai.

Daarnaast zijn er allerlei risico’s op het terrein van arbeidsmarktfraude, zoals onderbetaling en te lange arbeidstijden. Ook illegale arbeid komt voor.

RI&E Industrie

Steunpunt RI&E helpt bij het opstellen van een verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Voor een aantal subsectoren in de industrie is een specifieke RI&E ontwikkeld. Ga naar Steunpunt RI&E.

Afvalverwerking en voedingsmiddelenindustrie

De Inspectie SZW streeft naar verbetering van de arbeidsveilig­heids- en gezondheidscultuur in de afvalverwerkende industrie en de voedings­middelenindustrie. De Inspectie zet daarom in op preventie en werkt met brancheorganisaties en andere stakeholders. Daarnaast wordt er ingezet op preventie van ongevallen, reductie van blootstelling aan ziekmakers en versterking van eerlijk werk in de sector. De focus ligt op de bescherming van kwetsbare groepen, zoals jongeren met leer-werkcontracten en uitzendkrachten.

Goede voorbeelden

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van 9 criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden.

Ga direct naar de checklist uitzendbureaus