Horeca

De horeca is een sector met grote arbeidsrisico's. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze branche extra aandacht. De horeca telt ruim 40.000 bedrijven (hotels, restaurants, cafés) waar circa 300.000 werknemers actief zijn.

Arbeidsrisico's

De Inspectie ziet in de horeca de volgende risico’s: 

  • Illegale tewerkstelling
  • Onderbetaling
  • Overtreding werk- en rusttijden, vooral bij jongeren 

Ook let de Inspectie SZW op arbeidsuitbuiting in deze sector.

Aanpak

In 2017 legt de Inspectie SZW in de horeca de focus op notoire overtreders, startende ondernemers en jongeren. Dit doet de Inspectie met inspecties, communicatie en zo nodig opsporingsonderzoeken. De Inspectie werkt daarbij vaak samen met UWV, de Belastingdienst, gemeenten, de NVWA en de IND.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Check uw schoonmaakbedrijf

Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistschoonmaak.nl om de check te doen.

Bekijk folders en inspectieresultaten onder de tab 'publicaties'.