Distributiecentra

Het aantal distributiecentra in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. De groei van de distributiecentra met bijna twee miljoen vierkante meter heeft geleid tot een toename van 60.000 banen in de sector. Met 53.000 vacatures is er een groot tekort aan personeel. De vraag naar arbeidskrachten in de sector is hoog en wordt steeds vaker opgevuld met uitzendkrachten vanuit diverse landen.

Uit onderzoek blijkt dat uitzendkrachten meer kans hebben op ongevallen tijdens het werk dan vaste medewerkers. Binnen distributiecentra is die kans zelfs hoger dan in andere sectoren.

De grootste risico’s in de distributiesector liggen op het gebied van:

  • Aanrijdgevaar
  • Fysieke (over)belasting
  • Overschrijding Arbeidstijdenwet
  • Hoge werkdruk
  • Arbozorg

Zelfinspectie: inspecteer uw onderneming

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of u eerlijk werkt en of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van negen criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistuitzendbureaus.nl

Meer informatie

Lees meer informatie over arboregels voor uitzendkrachten of ga naar Arboportaal.