Publicaties - Dienstverlenende overheid

81 Publicaties van Dienstverlenende overheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Publicatieagenda Werk en Inkomen 2017

De Publicatieagenda Werk en Inkomen geeft een overzicht van lopende en komende onderzoeken van de Inspectie SZW in het domein ...

Publicatie | 22-05-2017

Publicatieagenda Werk en Inkomen 2016

De Publicatieagenda Werk en Inkomen geeft een overzicht van lopende en komende onderzoeken van de Inspectie SZW in het domein ...

Publicatie | 15-12-2016

Sturing op resultaat

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) 2012 be-noemt samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s ...

Rapport | 10-10-2016

Eindrapportage Programma Overheidsdiensten 2011-2015

De Inspectie SZW heeft gedurende vijf jaar vestigingen en locaties van verschillende overheidsdiensten1 geïnspecteerd. Daarbij is ...

Rapport | 15-05-2016

Literatuurstudie Integrale dienstverlening

Diverse taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. Met de ...

Publicatie | 15-04-2016

Het gebruik van methoden van vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Onderzoek gaat in op wat gemeenten doen om vroegtijdig burgers met proble-matische schulden op te sporen. Deze nota van ...

Rapport | 01-01-2016

Publicatieagenda Werk en Inkomen 2015

De Publicatieagenda Werk en Inkomen geeft een overzicht van lopende en komende onderzoeken van de Inspectie SZW in het domein ...

Publicatie | 15-12-2015

Beschut werken

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de invulling van beschutte werkplekken die ...

Rapport | 01-10-2015

Signalen en klachten over de toegankelijkheid van het sociale domein

De verkennende studie “Klachten en signalen in het sociale domein” geeft de uitkomsten weer van onderzoek van de Inspectie SZW ...

Publicatie | 15-09-2015

Herinspecties agressie en geweld bij woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders 2016

De Inspectie SZW heeft herinspecties uitgevoerd bij woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders in de periode november 2015 tot en ...

Rapport | 15-07-2015