Detailhandel

De detailhandel is een sector met grote arbeidsrisico's. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze branche extra aandacht. De detailhandel telt circa 68.000 bedrijven met 740.000 werknemers. In de sector zijn veel zelfstandigen, flexwerkers en jongeren werkzaam. Daarmee komt het totaal werkenden op 880.000. De bedrijven variëren van kleine familiezaken tot grootwinkelbedrijven.

Arbeidsrisico's

De Inspectie ziet in de detailhandel de volgende risico’s: 

  • Illegale tewerkstelling
  • Onderbetaling
  • Overtreding werk- en rusttijden, vooral bij jongeren 

Ook let de Inspectie SZW op arbeidsuitbuiting in deze sector.

Aanpak

In 2017 legt de Inspectie SZW in de detailhandel de focus op notoire overtreders, startende ondernemers en jongeren. Dit doet de Inspectie met inspecties, communicatie en zo nodig opsporingsonderzoeken. De Inspectie werkt daarbij vaak samen met UWV, de Belastingdienst, gemeenten, de NVWA en de IND.

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Check uw schoonmaakbedrijf

Huurt u een schoonmaakbedrijf in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het schoonmaakbedrijf volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Inspectie SZW een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van tien criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom ook altijd alert op signalen van misstanden. Ga naar www.checklistschoonmaak.nl om de check te doen.

Bekijk inspectieresultaten onder de tab 'publicaties'.