In de sector Bouw en Infrastructuur zijn circa 20.000 bedrijven actief. Er werken ongeveer 515.000 werknemers en ruim 136.000 zelfstandigen. Bouw- en infralocaties zijn complexe en dynamische arbeidsplaatsen, waar vaak meerdere bedrijven en zelfstandigen gelijktijdig aan het werk zijn.

De sector Bouw en Infra kent risico’s zoals

 • vallen van hoogte
 • fysieke overbelasting
 • blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, kwartsstof, houtstof
 • explosies
 • elektrocutie
 • aanrijdingen
 • bedolven worden, door vallend materiaal getroffen worden
 • verdrinking
 • te lang werken
 • onderbetaald krijgen
 • schijnzelfstandigheid van zzp’ers

Zelfinspectie: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u zelf controleren of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen. Zo kunt u veel opmerkingen van de inspecteur van de Inspectie SZW voorkomen.

Werken op hoogte

Werken op hoogte: sluit af met een hekje

Per jaar komen er in de bouw tientallen mensen om bij een val, en raken er honderden zwaargewond. Wat gaat er vaak mis bij werken op hoogte?
En welke maatregelen zijn nodig én verplicht om een val te voorkomen?
U leest het in de publicatie ‘Veilig werken op hoogte: logisch, als je erover nadenkt’. Kijk ook het filmpje Werken op hoogte? Veiligheid eerst!’. 

Verantwoord opdrachtgeverschap

In de Bouw en Infrastructuur is de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving al in de beginfase van een opdracht cruciaal. In het e-magazine Verantwoord opdrachtgeverschap leest u er meer over.

Arbocatalogus

Een arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Zie voor meer informatie over een arbocatalogus van de bouw of de deelsectoren: arbocatalogi Bouw.
Er is ook een arbocatalogus Waterbouw.

Publicaties

Onder de tab Publicaties vindt u alle folders, artikelen, informatievideo's en inspectieresultaten van de Inspectie SZW over de sector Bouw en Infra.

Goed voorbeeld

Het artikel 'Goed voorwerk zorgt voor veilig baggeren' (artikel in Land+Water 11. 2015) is een inspirerend voorbeeld van gezond en veilig werken in de grond-, weg- en waterbouw. Dit goede voorbeeld laat zien hoe veilig en gezond werken al begint in de aanbestedingsfase, met een goede samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer