Hagelschade aan asbestdaken

De enorme hagelstorm in Brabant heeft een grote ravage aangericht. Asbestdaken zijn ernstig beschadigd en er zijn asbestbrokken terechtgekomen in de ruimtes onder die daken. Het is van het grootste belang dat deze asbest zo snel als mogelijk en op een veilige manier verwijderd wordt.

Gevaarlijk, niet zelf aan de slag!

Van het verwijderen van asbest zonder beschermende maatregelen (zoals speciale overalls en maskers) kun je asbestkanker krijgen. Vanwege de veiligheid voor bewoners en werknemers gelden daarom strenge regels voor het gezond en veilig verwijderen van asbest. Deze regels gelden ook nu. Tuinders en andere werknemers mogen mogen dus niet zelf aan de slag met het vervangen van het asbest.

Snelle oplossing

In overleg met betrokken partijen is, om toch tot een snelle en veilige verwijdering te komen in dit specifieke geval het volgende overeengekomen. De betrokkene schakelt eerst een deskundige inventariseerder in, die het asbest in kaart brengt. Deze kan binnen enkele uren aard en omvang van de asbestverontreiniging duidelijk maken. Daarna wordt een deskundig asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld. Een lijst van deskundige inventarisatiebedrijven en van deskundige asbestverwijderaars vindt u op de website van Ascert.

Direct het dak vervangen loont

De overheid adviseert bedrijven de schade aan de asbestdaken niet te repareren maar direct het gehele dak te vervangen. Er komt een asbestdakenverbod aan, waardoor het gehele dak toch al verwijderd moet zijn in 2024. Als de betrokken ondernemer besluit om nu ook zijn asbesthoudende dak te verwijderen, geldt voor dit moment een bijzondere situatie. Voor het opruimen van de asbestbrokken op de grond is in dit geval dan geen containment nodig.

Tegemoetkoming

Voor de verwijdering van de daken is vanuit de overheid een tegemoetkoming beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En wanneer er zonnepanelen voor worden teruggeplaatst, is ook daarvoor in 10 provincies een tegemoetkoming beschikbaar.