Asbestverwijdering

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Zo moet er bijvoorbeeld eerst een inventarisatie gemaakt worden. En er zijn vergunningen nodig. Alleen mensen en bedrijven die daartoe gecertificeerd zijn, mogen asbest inventariseren en verwijderen. Naast de Inspectie SZW zijn ook de Inspectie Leefomgeving en Transport, gemeenten en provincies verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de regels voor het verwijderen van asbest. Gemeenten en provincies hebben het toezicht vaak uitbesteed aan omgevingsdiensten.

Asbest verboden sinds 1994

De productie en het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1994 verboden. Asbest is echter nog in ruime mate aanwezig in daken, in vloeren, rioolpijpen of andere toepassingen. Bij het verbouwen en slopen van gebouwen, woningen, machines of schepen kan nog altijd asbest vrijkomen. Hierdoor kunnen op termijn zeer ernstige gezondheidsklachten optreden bij werknemers, bezoekers en omwonenden.

Arbeidsrisico's

Het grootste risico voor werknemers is de blootstelling aan asbestvezels. Deze vezels kunnen werknemers via hun kleding verspreiden in hun omgeving. Dus ook de omgeving loopt gevaar.

Daarnaast is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderingswerkzaamheden. Dit risico zal de komende jaren een grotere rol spelen. De overheid heeft namelijk asbestdaken verboden. Na 2024 moeten alle asbestcementdaken in Nederland verdwenen zijn. Medewerkers bij asbestverwijderingsbedrijven zullen dus veel op hoogte moeten werken.

Wat kunt u zelf doen?

Veilig asbest verwijderen-test

Veilig en gezond werken hoort bij uw vak. Controleer met de Veilig asbest verwijderen-test op veiligvakmanschap.nl of u veilig werkt met asbest. Met deze test kijkt u door de ogen van een inspecteur. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt tips en aanwijzingen om de veiligheid nog beter te waarborgen.

Asbestwerkzaamheden-app

Komt u sloopwerkzaamheden tegen waarbij asbest wordt verwijderd? Check op de speciale app van de Inspectie SZW of deze zijn gemeld en zo niet, geef ze door aan de Inspectie. U kunt deze app downloaden via Google Play Store of de App Store van Apple. U vindt de app onder 'Asbestwerkzaamheden'.

De onderstaande video laat zien hoe de asbestwerkzaamheden-app werkt.

Uitleg werking asbestwerkzaamheden-app

Asbestovertredingen

Sinds 15 augustus 2014 worden de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en daarvoor een boete hebben gekregen, gepubliceerd. Ga naar het overzicht van asbestovertredingen.

Publicaties

Onder de link Publicaties bovenaan deze pagina vindt u alle folders, artikelen, informatievideo's en inspectieresultaten in de sector Asbestverwijdering.