137 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bij de storm van 18 januari jl. zijn er delen van kapot gewaaide asbestdaken binnen terecht gekomen. Moet dit asbest als een binnensanering worden gesaneerd, dus met opbouw van containment e.d.?

In dit geval mag het asbest als buitensanering worden aangepakt, mits er een asbestinventarisatie is en de asbestdelen die binnen ...

Vraag en antwoord

Is een werkgever verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten ...

Vraag en antwoord

Er zijn signalen dat bedrijven ook monsters van oude partijen straalgrit (ouder dan 3 maanden) gaan onderzoeken. Is dat nodig?

Nee, dat is niet nodig.  Inmiddels is vastgesteld dat alle partijen vanaf mei 2015 asbestverdacht zijn. Mocht u dat toch willen ...

Vraag en antwoord

Eurogrit BV heeft op 19 oktober haar klanten geïnformeerd over de juiste meetmethode om de concentratie asbest in het door Eurogrit geleverde straalgrit te bepalen. Hoe verhoudt dit zich tot de meetmethode die gecertificeerde asbestinventarisatie bureaus hanteren?

De Arbowet schrijft voor dat asbest geïnventariseerd moet worden, wanneer werknemers kans lopen op blootstelling. Dit moet ...

Vraag en antwoord

Is het rapport van onderzoeksbureau TNO openbaar?

TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in ...

Vraag en antwoord

Er is nu helderheid over het veilig opruimen van het asbesthoudende grit. Is ook al duidelijk of werknemers tijdens het gritstralen blootgesteld zijn geweest aan asbest?

In de 2e fase van het onderzoek zal TNO op verzoek van de Inspectie SZW onderzoeken of er blootstellingsrisico’s zijn geweest ...

Vraag en antwoord

In sommige gevallen is er in de openbare ruimte gewerkt met verontreinigd straalgrit. Moeten passanten en omwonenden zich zorgen maken?

In dit geval is de hoeveelheid asbest die door het gebruik van het straalgrit mogelijk in de buitenlucht is vrijgekomen laag. ...

Vraag en antwoord

Waarheen moet het verontreinigde straalgrit afgevoerd worden?

Verpakt straalgrit, vervuilde filters, stofzakken en andere gebruikte hulpmiddelen zoals doeken en handschoenen, moeten als ...

Vraag en antwoord

Moeten werknemers die in contact zijn gekomen met het vervuilde straalgrit zich zorgen maken over hun gezondheid?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom bestaan er in Nederland strenge normen voor ...

Vraag en antwoord

Kunnen bedrijven aan de hand van eigen onderzoeksresultaten naar de blootstellingsrisico’s beslissen weer het werk te hervatten?

Bedrijven die zelf een gedegen onderzoek hebben laten uitvoeren waaruit blijkt dat er geen risico is voor de gezondheid van de ...

Vraag en antwoord