758 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is een “geaccepteerd” risico bij de blootstelling aan asbesthoudend straalgrit en wie bepaalt dat?

Voor veel gevaarlijke stoffen waarmee mensen op hun werk of via het milieu in aanraking kunnen komen, bestaat een zogenaamde ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft het onderzoek naar asbesthoudend straalgrit zo lang geduurd?

Een zorgvuldig onderzoek naar de hoogte van de blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden met verontreinigd straalgrit is ...

Vraag en antwoord

Infographic 'Aan het werk, voor hoe lang?'

Goede praktijken en belemmeringen bij het duurzaam aan het werk helpen van jongeren met een arbeidsbeperking.

Publicatie | 01-11-2018

TNO-rapport 'Beoordeling van blootstelling aan asbest voor werknemers (en omwonenden) tijdens en na toepassing van met asbest verontreinigd straalgrit'

Naar aanleiding van het aantreffen van asbest in het straalmiddel Eurogrit (aluminiumsilicaat smeltgrit), is door TNO een ...

Rapport | 25-10-2018

Rapport 'Gezondheidsrisico’s voor werknemers en omwonenden ten gevolge van blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit'

In oktober 2017 werd bekend dat het straalmiddel Eurogrit smeltslak verontreinigd was met wit asbest (chrysotiel). Het ...

Rapport | 23-10-2018

Claimbeoordeling WIA bij psychische problematiek

Als onderdeel van het toezichtsprogramma op Psychosociale arbeidsbelasting en psychische problematiek schetst de Inspectie in dit ...

Rapport | 15-10-2018

Checklist chroom-6 in oppervlakken met toelichting

Hier vindt u de checklist (beslisschema) voor werkzaamheden aan oppervlakken waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden. ...

Publicatie | 04-10-2018

Wat gebeurt er als ik het ongeval niet direct meld?

Als u het arbeidsongeval niet direct meldt, overtreedt u de Arbeidsomstandighedenwet. U kunt hiervoor een forse boete krijgen

Vraag en antwoord

Wat is het doel van een ongevalsonderzoek?

Het doel is om te achterhalen: wat er gebeurd is; hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen; of er sprake is van een ...

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een ongevalsonderzoek?

Een onderzoek duurt vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in ...

Vraag en antwoord