Publicaties

790 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Programmarapportage Agressie en Geweld 2009-2012

Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van de inspectieactiviteiten sinds eind 2009. Vervolgens komt aan de orde ...

Rapport | 15-05-2012

Jaarverslag Inspectie SZW 2011

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de ...

Jaarverslag | 15-05-2012

Gevaarlijke stoffen. Inspectie en handhaving: het 4 stappen toezicht stoffen

Deze flyer is bestemd voor alle werkgevers van bedrijven waar geïnspecteerd wordt op gevaarlijke stoffen. In deze flyer staat ...

Brochure | 15-04-2012

Sectoraanpak Transport en logistiek 2012-2015

Bij de sector transport en logistiek draait het om het vervoer van mensen en goederen. In de lucht, over de weg, over water en ...

Publicatie | 15-04-2012

Meerjarenprogramma betonproductenindustrie 2009 - 2012

Factsheet. In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een inspectieproject uitgevoerd in de ...

Rapport | 15-04-2012

Sectoraanpak Asbest 2012-2015

In Nederland is het gebruik van asbest al bijna 20 jaar verboden. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het veilig ...

Publicatie | 15-04-2012

Over werken bij de Politie 2011

Inspecties naar Agressie en Geweld en Arbeidstijden.

Rapport | 15-03-2012

Aanpakken & voorkomen van agressie, dát maakt zorg beter

Flyer over agressie en geweld. De Inspectie SZW heeft daarom psychosociale arbeidsbelasting benoemd als een van haar ...

Brochure | 15-03-2012

Flexibele & gezonde arbeidstijden, dát maakt zorg beter

Flyer over arbeidstijden voor medewerkers in de zorg gebonden aan de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW).

Brochure | 15-03-2012

Hollen & stilstaan bij werkdruk, dát maakt zorg beter

Flyer over werkdruk in de zorg. De Inspectie SZW heeft daarom psychosociale arbeidsbelasting benoemd als een van haar ...

Brochure | 15-03-2012