758 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ervaringen en verwachtingen werkgeversdienstverlening

De hoofdvraag waar dit onderzoek antwoord op moet geven luidt als volgt: Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van werkgevers ...

Rapport | 15-11-2011

Flexibele arbeid en uitstroom

De vraag in dit onderzoek is hoe uitvoerders binnen de sociale zekerheid die overgang van baanzekerheid naar werkzekerheid ...

Rapport | 15-11-2011

Agressie en geweld in de publieke sector 2011

Factsheet: Inspectieresultaten agressie en geweld bij gerechtsdeurwaarderkantoren. Inspecties naar agressie en geweld in sectoren ...

Rapport | 15-11-2011

Factsheet - Veilig werken in justitiële inrichtingen 2011

Inspecties naar psychosociale arbeidsbelasting. Van maart tot en met juni 2011 inspecteerde de Arbeidsinspectie in justitiële ...

Rapport | 15-11-2011

Inspectieproject woningbouwcorporatie als opdrachtgever

Factsheet. Woningbouwcorporaties moeten als opdrachtgever al in de ontwerpfase van een bouwwerk rekening houden met de veiligheid ...

Rapport | 15-10-2011

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen

De staatssecretaris van SZW heeft Inspectie SZW gevraagd onderzoek te doen naar de factoren die voor mensen bepalend zijn geweest ...

Rapport | 15-10-2011

Ondersteuning gericht op werk Klantenquête Participatie

In de keten van werk en inkomen geldt het uitgangspunt ‘werk boven uitkering’. Gemeenten en UWV bieden inkomensbescherming aan ...

Rapport | 15-08-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk schuldhulpverlening 2010-2011

In 2010 is het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening ingediend met als doel de effectiviteit van de schuldhulpverlening ...

Rapport | 15-08-2011

Programmarapportage Activering jongeren

Om de arbeidsmogelijkheden van werkloze jongeren en jongeren met een arbeidsbeperking beter op de arbeidsmarkt te kunnen benutten ...

Rapport | 15-08-2011

De keten volgt klanten

In deze rapportage gaat Inspectie SZW in op de vraag hoever de ketenpartners in de sector werk en inkomen zijn gevorderd met de ...

Rapport | 15-08-2011