758 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De cliënt centraal

De Inspectie SZW deed eind 2011 onderzoek naar de de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening van UWV, SVB en ...

Rapport | 15-12-2011

Arbeidsmarktinformatie

In dit onderzoek wordt de uitwisseling en beschikbaarheid van arbeidsmarktinforma-tie bekeken van het perspectief van ...

Rapport | 15-12-2011

Iedereen aan de slag

Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Rapport | 15-12-2011

Gegevensuitwisseling WWB/WIJ

In deze programmarapportage zijn de uitkomsten gebundeld van de onderzoeken die de inspectie op het terrein van de Wet Werk en ...

Rapport | 15-12-2011

Het naleven van verplichtingen

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten omgaan met cliënten van wie gedrag en/of kleding ...

Rapport | 15-12-2011

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder ...

Brochure | 15-12-2011

Keteninformatisering

In dit onderzoek staat, conform het programmaplan, de keteninformatisering in de uitvoering van de WWB en WIJ centraal.

Rapport | 15-12-2011

Zijn er inkomsten of niet; ff checken

De volgende vraag staat in dit rapport centraal: Voorzien beleid en uitvoering van gemeente in het controleren en  volledig ...

Publicatie | 08-12-2011

kleding en gedrag UWV

Dit onderzoek is beschrijvend van aard en spitst zich zoals gezegd toe op de uitvoeringspraktijk bij UWV. De inspectie heeft bij ...

Rapport | 15-11-2011

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen

Het kabinet bevordert dat iedereen in Nederland zo veel mogelijk en naar vermogen participeert in de samenleving. Hiermee beoogt ...

Rapport | 15-11-2011