730 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Transparante verwerking van persoonsgegevens in het SUWI-domein

De persoonsgegevens van burgers worden in het kader van de i-Overheid1 steeds meer tussen overheidsorganisaties uitgewisseld en ...

Rapport | 15-12-2011

Beveiliging en privacy in de SUWI-keten

In de keten van werk en inkomen stellen de ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale ...

Rapport | 15-12-2011

De cliënt centraal

De Inspectie SZW deed eind 2011 onderzoek naar de de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening van UWV, SVB en ...

Rapport | 15-12-2011

Arbeidsmarktinformatie

In dit onderzoek wordt de uitwisseling en beschikbaarheid van arbeidsmarktinforma-tie bekeken van het perspectief van ...

Rapport | 15-12-2011

Iedereen aan de slag

Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Rapport | 15-12-2011

Gegevensuitwisseling WWB/WIJ

In deze programmarapportage zijn de uitkomsten gebundeld van de onderzoeken die de inspectie op het terrein van de Wet Werk en ...

Rapport | 15-12-2011

Het naleven van verplichtingen

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten omgaan met cliënten van wie gedrag en/of kleding ...

Rapport | 15-12-2011

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder ...

Brochure | 15-12-2011

Keteninformatisering

In dit onderzoek staat, conform het programmaplan, de keteninformatisering in de uitvoering van de WWB en WIJ centraal.

Rapport | 15-12-2011

Zijn er inkomsten of niet; ff checken

De volgende vraag staat in dit rapport centraal: Voorzien beleid en uitvoering van gemeente in het controleren en  volledig ...

Publicatie | 08-12-2011