Publicaties

801 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Handhavingbeleid productwet- en regelgeving

Handhavingbeleid productwet- en regelgeving, op basis van Europese Verordeningen, Warenwet en Warenwetbesluiten; voor zowel de ...

Publicatie | 01-09-2019

Basisinspectiemodule Arbozorg - RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand

De BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg is bruikbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is vooral ...

Richtlijn | 23-08-2019

Basisinspectiemodule Duikarbeid

Deze BIM is toepasbaar voor werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van duikarbeid. De BIM bevat een instructie voor de ...

05-08-2019

Vragen en antwoorden over de vacature van inspecteur arbeidsmarktfraude (AMF)

Publicatie | 01-08-2019

Arbo in bedrijf 2018

Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen in 2018.

Rapport | 16-07-2019

Rapport Mystery calling-onderzoek arbeidsmarktdiscriminatie

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Vooruitlopend op de ...

Rapport | 11-07-2019

Wat verstaat de Inspectie SZW onder een 'goed blootstellingsonderzoek'?

Een goed uitgevoerde validatie valt of staat met het uitvoeren van een gedegen blootstellingsonderzoek. Blootstellingsonderzoek ...

Vraag en antwoord

Wat is de eis voor een sanering in een lagere klasse?

Een sanering mag alleen in een lagere risicoklasse (klasse 1 in plaats van 2 of 2A) worden uitgevoerd als goed is onderbouwd dat ...

Vraag en antwoord

Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het ...

Brochure | 01-07-2019

Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Statushouders vormen een kwetsbare groep als gevolg van specifieke, complexe problematiek zoals gebrekkige taalbeheersing, ...

Rapport | 27-06-2019