722 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapport Vervolgonderzoek Risicobeheersing UWV

Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie in 2011 bij UWV uitgevoerde vervolgonderzoek naar de verbetermaatregelen op het ...

Rapport | 30-12-2011

De bijdrage van cliëntenparticipatie aan klantgerichte dienstverlening

Deze onderhavige nota van bevindingen is het onderzoeksverslag van het onderzoek over de bijdrage van cliëntenparticipatie aan ...

Rapport | 15-12-2011

Transparante verwerking van persoonsgegevens in het SUWI-domein

De persoonsgegevens van burgers worden in het kader van de i-Overheid1 steeds meer tussen overheidsorganisaties uitgewisseld en ...

Rapport | 15-12-2011

Beveiliging en privacy in de SUWI-keten

In de keten van werk en inkomen stellen de ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale ...

Rapport | 15-12-2011

De cliënt centraal

De Inspectie SZW deed eind 2011 onderzoek naar de de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening van UWV, SVB en ...

Rapport | 15-12-2011

Arbeidsmarktinformatie

In dit onderzoek wordt de uitwisseling en beschikbaarheid van arbeidsmarktinforma-tie bekeken van het perspectief van ...

Rapport | 15-12-2011

Iedereen aan de slag

Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Rapport | 15-12-2011

Gegevensuitwisseling WWB/WIJ

In deze programmarapportage zijn de uitkomsten gebundeld van de onderzoeken die de inspectie op het terrein van de Wet Werk en ...

Rapport | 15-12-2011

Het naleven van verplichtingen

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten omgaan met cliënten van wie gedrag en/of kleding ...

Rapport | 15-12-2011

Handreiking REACH en Arbo

Deze handreiking is opgesteld om werkgevers te helpen bij het bepalen van hun arbobeleid met betrekking tot stoffen die onder ...

Brochure | 15-12-2011