685 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voor welke werknemers geldt de registratieplicht rond blootstelling?

De registratieplicht geldt voor alle werknemers die betrokken zijn (geweest) bij werkzaamheden met verontreinigd straalgrit ...

Vraag en antwoord

In het Arbobesluit staat dat werkgevers moeten registreren of werknemers worden blootgesteld aan kankerverwerkkende stoffen. Geldt dat ook voor blootstelling aan asbesthoudend straalgrit?

Werkgevers zijn inderdaad verplicht om een lijst bij te houden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan ...

Vraag en antwoord

Mijn asbesthoudend gritafval wordt niet door de stortplaats geaccepteerd. Wat nu?

De stortplaats heeft geen reden om het gritafval te weigeren. Normaal gesproken mag grit niet als afval worden gestort, tenzij ...

Vraag en antwoord

Behalve werknemers die zelf met het vervuilde straalgrit hebben gewerkt, zijn er ook andere werknemers en bezoekers in de buurt geweest. Moeten zij zich zorgen maken over hun gezondheid?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom bestaan er in Nederland strenge normen ...

Vraag en antwoord

TNO onderzocht hoe het asbesthoudend straalgrit verantwoord kan worden opgeruimd. Zijn alle maatregelen die TNO voorstelt overgenomen?

Alle maatregelen die TNO adviseert zijn overgenomen, met uitzondering van het uitvoeren van steekproefsgewijze ...

Vraag en antwoord

Zichtbare stofvorming is gevaarlijk. Hoe kan ik dit voorkomen?

Dit kan op twee manieren: door het bevochtigen van het straalgrit in combinatie met het opzuigen ervan met een voor asbest...

Vraag en antwoord

TNO adviseert om als steekproef controlemetingen uit te voeren tijdens het verwijderen van asbesthoudend straalgrit. Is dat verplicht?

Dat is niet verplicht. De werkgever kan dit doen om te controleren of medewerkers de vereiste maatregelen nemen om de...

Vraag en antwoord

Verkeersregelaars bij werk aan de weg: alleen als het niet anders kan

Bij werk aan de weg worden vaak verkeersregelaars ingezet voor een goede doorstroom van het verkeer. Dat is minder logisch dan ...

Publicatie | 21-09-2017

Basisinspectiemodule Arbozorg -RIE Deskundige Bijstand

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepas-sing is. Deze BIM is met name...

Richtlijn | 21-09-2017

E-publicatie Veilig werken met asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne,...

E-publicatie | 19-09-2017