Publicaties

792 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vragen en antwoorden over de vacature van inspecteur arbeidsmarktfraude (AMF)

Publicatie | 01-08-2019

Arbo in bedrijf 2018

Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen in 2018.

Rapport | 16-07-2019

Rapport Mystery calling-onderzoek arbeidsmarktdiscriminatie

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie. Vooruitlopend op de ...

Rapport | 11-07-2019

Wat verstaat de Inspectie SZW onder een 'goed blootstellingsonderzoek'?

Een goed uitgevoerde validatie valt of staat met het uitvoeren van een gedegen blootstellingsonderzoek. Blootstellingsonderzoek ...

Vraag en antwoord

Wat is de eis voor een sanering in een lagere klasse?

Een sanering mag alleen in een lagere risicoklasse (dus klasse 1 in plaats van klasse 2 of 2A) worden uitgevoerd als goed is ...

Vraag en antwoord

Wat doet de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het ...

Brochure | 01-07-2019

Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Statushouders vormen een kwetsbare groep als gevolg van specifieke, complexe problematiek zoals gebrekkige taalbeheersing, ...

Rapport | 27-06-2019

Stand van zaken Veranderopgave Inburgering

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019

Uitkeringsgerechtigden: individuele begeleiding vergroot kans op werk

Uitkeringsgerechtigden met een WW-, WIA- of Wajong-uitkering die individuele en persoonlijke begeleiding ontvangen zijn vaker van ...

Publicatie | 21-06-2019

Kamerbrief aanbieding klantenquetes WW WIA Wajong

Kamerstuk | 21-06-2019