693 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is het rapport van onderzoeksbureau TNO openbaar?

TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in...

Vraag en antwoord

Er is nu helderheid over het veilig opruimen van het asbesthoudende grit. Is ook al duidelijk of werknemers tijdens het gritstralen blootgesteld zijn geweest aan asbest?

In de 2e fase van het onderzoek zal TNO op verzoek van de Inspectie SZW onderzoeken of er blootstellingsrisico’s zijn geweest ...

Vraag en antwoord

In sommige gevallen is er in de openbare ruimte gewerkt met verontreinigd straalgrit. Moeten passanten en omwonenden zich zorgen maken?

In dit geval is de hoeveelheid asbest die door het gebruik van het straalgrit mogelijk in de buitenlucht is vrijgekomen laag....

Vraag en antwoord

Waarheen moet het verontreinigde straalgrit afgevoerd worden?

Verpakt straalgrit, vervuilde filters, stofzakken en andere gebruikte hulpmiddelen zoals doeken en handschoenen, moeten als ...

Vraag en antwoord

Moeten werknemers die in contact zijn gekomen met het vervuilde straalgrit zich zorgen maken over hun gezondheid?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom bestaan er in Nederland strenge normen...

Vraag en antwoord

Kunnen bedrijven aan de hand van eigen onderzoeksresultaten naar de blootstellingsrisico’s beslissen weer het werk te hervatten?

Bedrijven die zelf een gedegen onderzoek hebben laten uitvoeren waaruit blijkt dat er geen risico is voor de gezondheid van de...

Vraag en antwoord

Het is lastig om straalgrit dat door en door nat is, met een industriële stofzuiger of zuigwagen op te zuigen. Het grit gaat dan namelijk klonteren, zodat de slangen verstopt raken. Hoe pak ik het in dat geval aan?

Het allerbelangrijkste is dat stofvorming wordt voorkomen, zowel tijdens het opzuigen van het straalgrit als bij het legen van...

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen met het ongebruikte straalgrit?

Eurogrit heeft een aanpak opgesteld voor een terughaalactie, waarbij het ongebruikte asbesthoudende straalgrit wordt opgehaald...

Vraag en antwoord

Is bekend bij hoeveel en welke bedrijven met het asbesthoudende straalgrit is gewerkt?

Inspectie SZW heeft geïnventariseerd waar de afgelopen drie maanden met het asbesthoudende straalgrit is gewerkt. Er zijn...

Vraag en antwoord

Valt het opruimen van het met asbest verontreinigde straalgrit onder de specifieke asbestregels uit het Arbobesluit (afdeling 5)?

Nee. Voor het opruimen van het met asbest verontreinigde straalgrit gelden de regels van het Arbobesluit die van toepassing ...

Vraag en antwoord