703 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Zelfinspectie

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een ...

E-publicatie | 20-11-2017

Definitief rapport van TNO: Blootstelling aan asbest van werknemers bij het opruimen van met asbest verontreinigd gebruikt straalgrit (fase 1)

Definitief rapport van TNO. Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van Inspectie SZW hoe met asbest verontreinigd straalgrit ...

Rapport | 14-11-2017

Inspectieresultaat Werkdruk en ongewenst gedrag

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door werkdruk, agressie ...

Rapport | 13-11-2017

Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar op arbeidsplaatsen waarbij sprake is van permanente of regelmatige blootstelling ...

Richtlijn | 02-11-2017

Brief aan bedrijven over asbest in straalgrit

1 november 2017: brief van Inspectie SZW, mede namens de Inspectie Leefomgeving en Transport, aan bedrijven waar met ...

01-11-2017

Kamerbrief Stand van zaken asbestverontreinigd straalgrit

31 oktober 2017: brief waarmee de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-11-2017

Blootstelling van werknemers tijdens het opruimen van straalgrit

TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in ...

Rapport | 31-10-2017

Is een werkgever verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten ...

Vraag en antwoord

Ioniserende straling in de Wegenbouw

In de wegenbouw wordt nucleaire meetapparatuur gebruikt, onder andere om het vochtgehalte en de dichtheid van asfalt vast te ...

Rapport | 26-10-2017

Kamervragen over mogelijke blootstelling van werknemers aan asbest in straalgrit

24 oktober 2017: Beantwoording van vragen van Tweede Kamerlid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-10-2017