Publicaties

790 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer (arbeidsdisrciminatie) komt veel vaker voor dan werkgevers en werknemers zelf denken. Het is ...

Brochure | 10-12-2019

Effectonderzoek blootstelling CMR-stoffen - nulmeting bij 80 complexe bedrijven en effectmeting bij 29 complexe bedrijven

De Inspectie SZW inspecteert bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden in Nederland 3000 mensen ...

Rapport | 29-11-2019

Klantenquête en evaluatie beschut werk

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De belangrijkste doelstelling van die wet was meer mensen aan het werk te krijgen, in ...

Publicatie | 21-11-2019

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan | 18-11-2019

Aanbieding Jaarplan 2020 Inspectie SZW

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2019

Bestaanszekerheid in 2020

Om kwetsbare groepen adequaat te ondersteunen en het draagvlak te behouden is een goed functionerend stelsel van sociale ...

Vraag en antwoord

Voorwoord Jaarplan 2020

Vraag en antwoord

Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Het programma Schijnconstructies, cao-naleving en fraude richt zich onder meer op de platformeconomie en het onderzoeken van ...

Vraag en antwoord

Programma toezicht SUWI en Sociaal Domein

Naast eerlijk, veilig en gezond werken is bestaanszekerheid voor iedereen een van de pijlers van het werk van de Inspectie. ...

Vraag en antwoord

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Dit programma richt zich op een goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werkgevers.

Vraag en antwoord