148 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is een “geaccepteerd” risico bij de blootstelling aan asbesthoudend straalgrit en wie bepaalt dat?

Voor veel gevaarlijke stoffen waarmee mensen op hun werk of via het milieu in aanraking kunnen komen, bestaat een zogenaamde ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft het onderzoek naar asbesthoudend straalgrit zo lang geduurd?

Een zorgvuldig onderzoek naar de hoogte van de blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden met verontreinigd straalgrit is ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als ik het ongeval niet direct meld?

Als u het arbeidsongeval niet direct meldt, overtreedt u de Arbeidsomstandighedenwet. U kunt hiervoor een forse boete krijgen

Vraag en antwoord

Wat is het doel van een ongevalsonderzoek?

Het doel is om te achterhalen: wat er gebeurd is; hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen; of er sprake is van een ...

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een ongevalsonderzoek?

Een onderzoek duurt vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in ...

Vraag en antwoord

Hoe verloopt een ongevalsonderzoek?

Als het ongeval wordt onderzocht, gebeurt dit zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat de plaats van het ongeval tot de komst van ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er na het melden?

Op basis van uw informatie beslist de Inspectie SZW of het ongeval nader onderzocht wordt. Werkgever en slachtoffer worden van de ...

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een arbeidsongeval melden?

Een arbeidsongeval meldt u telefonisch of via de website. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Telefoonnummer: 0800-5151 ...

Vraag en antwoord

Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsongeval melden?

U bent verplicht een arbeidsongeval direct te melden wanneer er sprake is van: dodelijke afloop ziekenhuisopname blijvend letsel ...

Vraag en antwoord

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens of door werkzaamheden.

Vraag en antwoord