143 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ik ben in mijn werk al eerder met asbest in aanraking gekomen. Moet ik mij extra zorgen maken nu ik ook met asbesthoudend straalgrit in aanraking ben gekomen?

Dat hoeft niet per se. Wel neemt met iedere blootstelling het risico toe. Uw werkgever (en eventuele eerdere werkgevers) moet ...

Vraag en antwoord

Ik ben in de tijd dat het asbesthoudend straalgrit is gebruikt, een maand met vakantie geweest. Wat betekent dat voor mijn risico op blootstelling aan asbesthoudend straalgrit?

Als u gedurende 2 maanden bent blootgesteld in plaats van 3 maanden, dan kan het berekende risico eenvoudig worden ...

Vraag en antwoord

Wat moet mijn werkgever doen nu hij weet welk risico ik als werknemer heb gelopen door het werken met asbesthoudend straalgrit?

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen dat u bent blootgesteld aan asbesthoudend straalgrit, en moet daarbij een schatting ...

Vraag en antwoord

Kan ik getest worden op gezondheidsschade door asbesthoudend straalgrit?

Als u bij het stralen met asbesthoudend straalgrit asbest heeft ingeademd, dan is dat helaas niet zichtbaar in een longonderzoek, ...

Vraag en antwoord

Mijn blootstellingsprofiel voor asbesthoudend straalgrit is anders dan TNO heeft opgesteld. Hoe bereken ik mijn eigen gezondheidsrisico?

Het berekenen van uw eigen gezondheidsrisico is niet eenvoudig. Wel kan uw werkgever u hierin helpen. De rapportage van TNO bevat ...

Vraag en antwoord

Wat is een “geaccepteerd” risico bij de blootstelling aan asbesthoudend straalgrit en wie bepaalt dat?

Voor veel gevaarlijke stoffen waarmee mensen op hun werk of via het milieu in aanraking kunnen komen, bestaat een zogenaamde ...

Vraag en antwoord

Waarom heeft het onderzoek naar asbesthoudend straalgrit zo lang geduurd?

Een zorgvuldig onderzoek naar de hoogte van de blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden met verontreinigd straalgrit is ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er als ik het ongeval niet direct meld?

Als u het arbeidsongeval niet direct meldt, overtreedt u de Arbeidsomstandighedenwet. U kunt hiervoor een forse boete krijgen

Vraag en antwoord

Wat is het doel van een ongevalsonderzoek?

Het doel is om te achterhalen: wat er gebeurd is; hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen; of er sprake is van een ...

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een ongevalsonderzoek?

Een onderzoek duurt vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in ...

Vraag en antwoord