Wat gebeurt er na het melden?

Op basis van uw informatie beslist de Inspectie SZW of het ongeval nader onderzocht wordt. Werkgever en slachtoffer worden van de beslissing op de hoogte gebracht.