Welke gegevens moet ik aanleveren over het werk?

In het eerste deel van het aanvraagformulier voor een ontheffing op het verbod van kinderarbeid (opgave arbeid) wordt informatie gevraagd over de activiteiten en omstandigheden en over hoe de selectieprocedure, repetities en begeleiding zijn georganiseerd. Voor het tweede deel, zie de vraag Welke gegevens moet ik aanleveren over het kind?

In het eerste deel staan de gegevens uit het Kamer van Koophandelregister al ingevuld. U kunt hier een (afwijkend) correspondentieadres, mailadres en de naam van een contactpersoon opgeven. Aanvragers (uit het buitenland) die niet in Nederland zijn ingeschreven in het Kamer van Koophandelregister moeten zelf de NAW-gegevens invoeren.

Vervolgens moet u verklaren dat u werkgever bent of beschikt over een schriftelijke machtiging. Hierna kunt u aangeven om wat voor productie het gaat en wat de (werk)titel en looptijd is van de productie.

Vervolgens geeft u een omschrijving van de activiteit die het kind gaat doen en de omstandigheden waarin hij werkt. Daarbij moet u aangeven welke risico’s het werk met zich meebrengt. Het gaat zowel om lichamelijke risico’s (zoals werken met scherpe voorwerpen, vuur of gevaarlijke stoffen of het gevaar om te vallen) en om de geestelijke risico’s (zoals spannende scènes). Ook moet u beschrijven hoe de selectieprocedure en repetities zijn georganiseerd.

Als er risico’s zijn verbonden aan het werk, dan wordt u gevraagd aan te geven met welke maatregelen u deze gaat voorkomen of beperken en of daarbij een persoonlijke beschermingsmiddel nodig is. In het belang van het kind kijkt de Inspectie SZW hier zeer kritisch naar. Voor meer informatie over risico’s en de risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u kijken op rie.nl.

Tot slot moet u in dit gedeelte de locatie(s) opgeven waar het kind zal werken.