Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

De Inspectie SZW heeft tijd nodig voor de beoordeling van de aanvraag. Om te voorkomen dat u kort van te voren te horen krijgt dat (een deel van) het werk niet is toegestaan, adviseren wij u dringend het eerste deel van de aanvraag (de gegevens over het werk) 2 à 3 maanden van te voren in te sturen. Dan heeft u nog tijd om aanvullende maatregelen te nemen en de aanvraag opnieuw in te dienen.

Voor het beoordelen van de aanvraag heeft de Inspectie SZW minimaal de volgende termijnen nodig:

  • Het digitale formulier Opgave Arbeid moet minimaal 14 dagen van tevoren worden ingediend. Let op: de start van het werk kan bijvoorbeeld ook een auditie of een selectieronde zijn, wanneer deze valt onder de overeengekomen werkzaamheden. Mocht de situatie zo complex zijn dat de inspecteur meer tijd nodig heeft, dan zal hij dit met u afstemmen.
  • De gegevens over het kind moeten uiterlijk 1 werkdag voordat het kind begint met werken zijn ingezonden. Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet gezien als werkdagen.

Als u uw aanvraag te laat indient, wordt deze wel beoordeeld, maar de kans is groot dat u de ontheffing dan te laat ontvangt. U mag pas starten met de productie als u de ontheffing heeft ontvangen. Als u kinderen laat werken zonder ontheffing, dan kunt u zonder waarschuwing een boete krijgen.