Kan ik de ontheffing ook sneller krijgen?

In 1 uitzonderingssituatie is het mogelijk om op een heel korte termijn een ontheffing aan te vragen. Dit geldt voor actualiteitenprogramma’s: radio- en televisieprogramma’s waarin onderwerpen van de dag worden besproken. Het kind mag alleen spreken en het onderwerp waarover het kind spreekt en de onderwerpen die verder aan bod komen, moeten passend zijn voor het betreffende kind.

Deze uitzondering wordt alleen gemaakt als er geen risico’s zijn verbonden aan het werk. Ook moet u voldoen aan de overige regels. Alleen in die gevallen kan de Inspectie SZW binnen 1 werkdag een ontheffing verlenen.