Hoe controleert de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW toetst vooraf, bij de aanvraag van de ontheffing, of u voldoet aan de regels. U kunt op bepaalde punten in de aanvraag alleen verder als de opgegeven informatie voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Daarnaast houdt de Inspectie SZW met controles toezicht of u de ontheffing naleeft. Als een inspecteur een overtreding vaststelt, dan moet deze worden opgeheven en kan een sanctie worden gegeven. Afhankelijk van de overtreding kan het gaan om een waarschuwing, eis of boete.

Als u onjuiste informatie heeft versterkt om een ontheffing te krijgen, wordt de ontheffing afgewezen of ingetrokken en kan de Inspectie SZW daarnaast een proces-verbaal opmaken vanwege valsheid in geschrifte.