Hoe beoordeelt de Inspectie SZW mijn aanvraag?

De Inspectie SZW toetst of uw aanvraag voldoet aan de regels die staan in de Nadere Regeling Kinderarbeid en de Beleidsregels inzake ontheffing verbod van kinderarbeid.

Als u in het eerste deel van de aanvraag (de gegevens over het werk) heeft aangegeven dat het werk geen risico’s met zich meebrengt, dan mag u vrijwel altijd meteen doorgaan met deel 2 van de aanvraag. Het kan zijn dat uw aanvraag toch wordt geselecteerd voor beoordeling door een inspecteur.

Als u in het eerste deel heeft aangegeven dat het werk wel risico’s met zich meebrengt, krijgt u een melding dat de Inspectie SZW uw aanvraag gaat beoordelen. Eventueel kan een inspecteur contact met u opnemen voor meer informatie. Voor een spoedige afhandeling is het dus verstandig dat de informatie die u aanlevert volledig en duidelijk is.

Als de inspecteur de aanvraag afwijst, kunt u een nieuwe aanvraag indienen nadat u het werk heeft aangepast of passende maatregelen heeft genomen.

Als de inspecteur oordeelt dat het werk is toegestaan, dan krijgt u hiervan bericht en kunt u verder met het invullen van de gegevens van het kind. In dit gedeelte van de aanvraag wordt tijdens het invullen direct getoetst of de werktijden voldoen aan de wettelijke bepalingen. Zo nee, dan moet u de werktijden aanpassen. Zo ja, dan ontvangt u per ommegaande geautomatiseerd de ontheffing. Het werk kan dan minimaal 1 werkdag later beginnen.