Hoe verloopt een ongevalsonderzoek?

Als het ongeval wordt onderzocht, gebeurt dit zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd blijft.

Het onderzoek van de inspecteur bevat meestal de volgende onderdelen:

  • onderzoeken van de ongevalslocatie. Dit houdt onder andere in: foto’s maken, bewijs verzamelen – indien nodig worden er bewijsstukken meegenomen –, gegevens opnemen en eventueel het ongeval reconstrueren;
  • opnemen van getuigenverklaringen;
  • documentenonderzoek;
  • bespreken bevindingen ongevalsonderzoek met de werkgever;
  • opstellen rapportage.

Let op:

  • Medewerking aan een onderzoek is voor alle betrokkenen verplicht.
  • Wanneer de situatie ter plekke ernstig gevaar oplevert, kan de inspecteur het werk per direct stilleggen.